VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Top Beauty Studio

Slavíkova 23, 120 00 Praha 2

IČO: 65905784


Obecné ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktu (služby uvedené na www.topbeauty.cz v provozovně na adrese Top Beauty Studio, Slavíkova 23, Praha 2) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS, rezervační systém) dává kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Prodej produktů
Produkty firmy Dermalogica si můžete zakoupit buď přímo u nás v kosmetickém salonu, nebo si je můžete objednat telefonicky, pomocí SMS, emailem či prostřednictvím e-schopu. Produkty zasíláme službou GLS, poštovné je zdarma při nákupu nad 600,- Kč, jinak poštovné činí 125,-Kč

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem - osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 14 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.

Nedostavení se na službu

Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 14 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vase ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkový poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

– zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

– zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
– zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
– zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu


Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Uvedené ceny jsou uváděny včetně DPH.

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 15. června 2020.

Vložte svůj text...